Voor stedenbouwkundig bureau Islant werd ik geïnterviewd over hoe conflict kan bijdragen aan burgerparticipatie.

Interview door Merel Pit:

Conflicten, de meeste mensen gaan ze van nature het liefst uit de weg. In een participatietraject worden ze dan ook vaak zo snel mogelijk de kop in gedrukt. Ze worden gezien als obstakels in het proces, terwijl ze juist heel waardevol kunnen zijn. Ze maken veel energie los, waar beleidsmakers en planners goed gebruik van kunnen maken. Nanke Verloo (Assistent Professor Urban Planning aan de Universiteit van Amsterdam) vertelt in 10 do’s en don’ts hoe conflict kan bijdragen aan burgerparticipatie. Lees de rest van het interview in het Digizine van Islant 2017

Advertisement