Bewonersparticipatie is niet nieuw. Al sinds jaar en dag worden bewoners betrokken bij besluitvorming over hun wijk. De huidige Amsterdamse coalitie zet zwaar in op democratisering, tegelijkertijd liggen er opgaven omtrent stedelijke vernieuwing. Juist omtrent ruimtelijke vraagstukken eindigt participatie regelmatig in conflict en frustratie. Wat gaat er mis? Hoe kan het beter?

Als Urban Citizen Fellow aan het NIAS/KNAW deed ik onderzoek naar een participatieproces wat eindigde in conflict en schreef ik een advies aan de Gemeente Amsterdam. Lees het hele rapport hier