De verkorte versie van mijn Van Slingelandtlezing is nu te lezen op Sociale Vraagstukken.