Search

Small Stories to rethink Large Issues

Nanke Verloo

Category

tales of towns

Voorbij het stigma van de populistische demonstrant: protest heeft een centrale functie in onze democratie!

Samen met Tamara Metze, Fabian Dekker en Albert Jan Kruiter schreven we een reflectie en debat over de protesten van 2019. Nu te lezen in de eerste Beleid en Maatschappij van 2020. Zodra er in Nederland wordt geprotesteerd, of het... Continue Reading →

Neem de emotionele en alledaagse verhalen van burgers serieus

De participatiesamenleving drijft op interacties tussen bestuurders, beleidsmakers, welzijnsprofessionals en burgers. Dat leidt nogal eens tot onenigheid en discussie. Hoe kunnen publieke professionals hier zo mee omgaan dat iedereen zich gehoord voelt? Lees mijn artikel verder op Sociale Vraagstukken

Vreugdevuur kan Den Haag verzoenen

Opinie stuk in de Volkskrant van 16 december 2019

Captured by bureaucracy: street-level professionals mediating past, present and future knowledge.

This chapter explores how street-level professionals can function as mediators between bureaucratic and tacit (Scott, 1998) knowledge in participatory planning processes. Lipsky’s classic study of street-level bureaucrats (1980) reveals how frontline workers are embedded in the logic of bureaucracy on... Continue Reading →

Het asielzoekerscentrum als buurthuis? Over vrijwilligerswerk in asielzoekerscentra in Amsterdam en Brussel

Door Rosaly Studulski en Nanke Verloo In zowel Nederland als België worden bewoners geactiveerd om activiteiten te organiseren voor asielzoekers. Asielzoekerscentra zouden op die manier beter geïntegreerd raken in de context van een gemeente of woonwijk. Dit burgerschapsideaal staat niet... Continue Reading →

Urban Movie: Amsterdam Heroes

Friday - May 3 - we will watch and discuss the movie of Julia Strijland that tells the Small Stories of Amsterdam Heroes and the Large Issues they help reflect on: our city, our communities, and all sorts of everyday... Continue Reading →

Stemverhaal: de stemming in het stemlokaal

Vanmorgen ging mijn vriend Richard stemmen op het Columbusplein in Amsterdam West. Tot zijn verbazing stond er een rij voor de tafels waar je op vertoon van je identiteitsbewijs je stembiljetten krijgt. Twee Hollandse vrouwen gingen hem voor. Hun kroost... Continue Reading →

guest blog for Urban Studies UvA

In their quest to understand the city, urban researchers can choose to emerge into sociological theories or mingle into the everyday struggle of the street and learn from what they see. Let me tell you a ‘small story that rethinks... Continue Reading →

A day with the city cleaners: bike challenges in Amsterdam

Before dusk and dawn the city cleaners drink their coffee in the canteen at the wharf. A room full of strong men in orange and black suites, on their shoulders three crosses that symbolize the municipality of Amsterdam. These men... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑