Ik lever graag een bijdrage aan debatten, conferenties, symposia, en artikelen over thema’s als de participatie samenleving, stedelijke vernieuwing, racisme, conflict, en in- en uitsluiting. Altijd constructief, kritisch, gebaseerd op mijn eigen onderzoek en kennis van zaken. Voor meer informatie email naar: n.verloo@uva.nl

Advertisements