Ik lever graag een bijdrage aan debatten, conferenties, symposia over thema’s als burgerparticipatie, democratische vernieuwing, grootstedelijke problematiek, lokaal conflict, en in- en uitsluiting. Altijd constructief, kritisch, gebaseerd op mijn eigen onderzoek en met kennis van zaken. Voor meer informatie email naar: n.verloo@uva.nl

2023

Keynote presentation, ‘Burgerschap en democratie. Omgang met hedendaags Amsterdams burgerschap’. NIAS/KNAW en gemeente Amsterdam, 21 februari 2023.

Expertsessie met College van Burgemeester & Wethouders Haarlem, over hun beleidsnota Participatie. 24 januari 2023.

Panelbijdrage, bijeenkomst Participatie, Wetenschap en Praktijk. Thema ‘Participatie met oog voor verschil’, POP1 Kennis Knooppunt Participatie, Ministerie van BZK. 2 februari 2023.

2022

Van Slingelandtlezing 2022, ‘Door het oog van de burger: Kritische reflecties op de relatie tussen burgers, staat en bestuurskunde.’ Deze lezing is te beluisteren als Podcast, de lezing is gepubliceerd in Bestuurskunde, (32) 1, pp 68 – 84. Een verkorte versie van deze lezing verscheen op SocialeVraagstukken.nl, op uitnodiging van de Vereniging voor Bestuurskunde, 17 november 2022,  Nutshuis Den Haag.

Masterclass, ‘Burgerparticipatie: een kritisch constructieve reflectie.’, Landelijke Omgevingsmanagementdag, op uitnodiging van Platform Omgevingsmanagement, 13 oktober 2022, Congrescentrum 1931, ’s Hertogenbosch

Lezing, ‘De waarde van Weerstand: welke weerstand, van wie en hoe dan?’ Landelijke Omgevingsmanagementdag, op uitnodiging van Platform Omgevingsmanagement, 13 oktober 2022, Congrescentrum 1931, ’s Hertogenbosch.

Panelgesprek Wetenschapstafel ‘De weerbaarheid van het ruimtelijk systeem’,  op uitnodiging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 22 september 2022, Den Haag.

Lezing, ‘Leeratelier Burgerparticipatie’, 19 juni 2022, in samenwerking met Ombudsman Metropoolregio Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.

Lezing, ‘Verhalen achter de leefomgeving en in het onderwijs’, KNAG Onderwijsdag 2021 – 2022, 6 april 2022, Brabanthallen, ’s Hertogenbosch.

Panelgesprek over burgerparticipatie in tijden van polarisatie, op uitnodiging van de Belgische Politie Academie, 8 maart 2022. (online)

Lezing Kennisdeelsessie Participatie, op uitnodiging van Metropool Regio Amsterdam,  17 februari 2022. (online)

2021

Lezing, ‘Burgerparticipatie: waarom, hoe en met wie?’, op uitnodiging van Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland,  29 november 2021, Provinciehuis Noord Holland, Haarlem.

Lezing, ‘New Democracy 50. Ruim baan voor de volksvergadering’, Pakhuis de Zwijger, 14 april 2021. (online)

Lezing, Nias talk ‘Hear my Out!’, 1 April 2021, Spui 25. (online)

Ronde tafel discussie Duurzame Dialoog, ‘Verduurzamen met bewoners’, op uitnodiging van de Gemeente Den Haag, 11 maart 2021, Den Haag. (online)

Lezing, ‘Lokaal bestuur en mensgericht plannen’, op uitnodiging van Ruimte & Planning Vlaanderen (VRP) ‘Inspiratiedag Plannen met mensen’. 12 januari 2021. (online)

2020

Lezing, ‘Great Thinkers Lecture Nanke Verloo presents Chantal Mouffe’, op uitnodiging van de AISSR, Spui 25, 5 november 2020. (online)

2019

Lezing, ‘Weerbaar besturen tijdens weerstand‘, op uitnodiging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 12 september 2019, Marienhof Amersfoort.

Spreker,  ‘Omgevingsvisie Binnenstad’, 21 mei 2019, Oude Kerk, Amsterdam.

Spreker, ‘Architecture of Hope. Building for vulnerable and displaced groups’, We Make the City Festival,  18 June 2019, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.

Spreker,  ‘Urban Movie Amsterdamse Helden’, 3 april 2019, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.

2018

Lezing, ‘ProDemos College Omgaan met de boze burger‘ op uitnodiging van ProDemis in collegereeks ‘Mijn wil is wet’, 22 oktober 2018, Den Haag.

Moderator, ‘Het hart op de tong: emoties in de politiek’, 26 september 2018, Spui 25, Amsterdam.

Spreker, ‘New Democracy #31 Overcoming Social Divisions’, 6 september 2018, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.

< 2017

Spreker, ‘Wallenconferentie’, 12 juli 2017, Het Compagnie Theater, Amsterdam.

Speaker, ‘Jane Jacobs, Planning Guru or Planning Gorilla?’, Introduction to the Urban Movie, Citizen Jane: Battle for the city, 19 December 2016, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.

Spreker,  ‘Kennis voor de stad’, panel veiligheid en overlast, op uitnodiging van de Gemeente Amsterdam, 18 november 2016, Gemeentehuis, Amsterdam.

Moderator, ‘New Urban Agenda #2: UN Habitat Urban Labs’,  14 November 2016, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.

Spreker, ‘The city as a Lab: Creating Meaningful Encounters in Cities of Diversity’,   25 October 2016, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.

Boekpresentatie, ‘Speeltuinen, burgers en participatie: reflecties op kritieke momenten in Amsterdam Oost’, 1 September 2016, Stadsdeel Oost, Gemeente Amsterdam.

Moderator, ‘New Democracy #8. The Inclusivity of Urban Innovation’. June 15 2016, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.

Spreker, Symposium Gedeelde Waarden, ‘De rol van conflict in democratische ontwikkeling’, op uitnodiging van ProDemos, 10 juni 2016, Stadhuis, Utrecht.

Spreker, Proost op de Wetenschap, ‘Conflict als kans voor de stad?’, 4 maart 2016, Spui 25, Amsterdam.

Spreker, Movisie Kerstdebat ‘Welkom in de Participatie Samenleving. Hoe gaan gemeenten om met de Spagaat?’, 18 december 2015, Utrecht.

Spreker, Symposium Moving Traditions: The framing of Black Pete, New Urban Collective, ‘Untold Stories. The power of storytelling’, 24 November 2015, Amsterdam.

Spreker, Nationaal Laboratorium Burgers, Buitenlui en Beleidsmakers, ‘Drie verhalen van participatie in de praktijk’, 6 november 2015, Amsterdam.

Lezing, Dorknoper Congres ‘Conflict als kans voor democratische besluitvorming’, op uitnodiging van Universiteit Groningen, 17 april 2015, Groningen.

Moderator, ‘Van wie is de binnenstad? Anatomische les over de Wallen’, 30 maart 2015, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.

Boekpresentatie, ‘Weesfietsknippen, een Amsterdamse Participatie tragedie.’ Gemeente Amsterdam, februari 2015, Amsterdam.

Spreker, Debat over Trendrede ‘Onzeker weten? Improviseer het recept.’ Kennisland Amsterdam, december 2014, Amsterdam.

Speaker,  ‘Ethnographic case studies to understand power dynamics in the build environment’, Research Group on Risk and Resilience, Harvard School for Design, 5 November 2012, Cambridge (MA), USA.

Speaker, George Mason University, ‘Urban conflict negotiation’, Series of 4 guest lectures, School for Conflict Analysis and Resolution, september – November 2012, Arlington (VA), USA.