Search

Small Stories to rethink Large Issues

Nanke Verloo

Tag

gemeente amsterdam

Van Participatie tot Conflict

Bewonersparticipatie is niet nieuw. Al sinds jaar en dag worden bewoners betrokken bij besluitvorming over hun wijk. De huidige Amsterdamse coalitie zet zwaar in op democratisering, tegelijkertijd liggen er opgaven omtrent stedelijke vernieuwing. Juist omtrent ruimtelijke vraagstukken eindigt participatie regelmatig... Continue Reading →

Onzeker Weten? Improviseer het Recept.

De gemeente Amsterdam ontwikkelt ieder jaar een trendrede waarmee ze ambtenaren en politici aan het denken zet over een ‘trending topic’. In 2014 is het onderwerp ‘Onzeker weten’, 'we moeten accepteren dat er verschillen zijn en dat mensen verschillend denken... Continue Reading →

A day with the city cleaners: bike challenges in Amsterdam

Before dusk and dawn the city cleaners drink their coffee in the canteen at the wharf. A room full of strong men in orange and black suites, on their shoulders three crosses that symbolize the municipality of Amsterdam. These men... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑